ჰიდროიზოლაცია

dghdfg
dghdfg
dghdfg
dghdfg
dghdfg
dghdfg

 

 

1 სარდაფის სათავსების და ცოკოლის სართულების გარე ჰიდროიზოლაცია
2 სარდაფის და ფუნდამენტების შიდა ჰიდროიზოლაცია
3 სექციური ჰიდროიზოლაცია და წყობის აღდგენა
4 ბზარების ლიკვიდაცია ინექციური მეთოდით
5 ბეტონის დაცვა და რემონტი
6 ნაკერების ჰერმეტიზაცია
7 მაღალი ტენიანობის სათავსების ჰიდროიზოლაცია
8 ობისგან დაცვა
9 იატაკის საფარები
10 ფასადების დაცვა
11 აივნებისა და ტერასების ჰიდროიზოლაცია
12 სახურავის ჰიდროიზოლაცია
13 რეზერვუარების,მილსადენების და არხების ჰიდროიზოლაცია
14 ჰიდროიზოლაციისა და კოროზიისგან დაცვის სპეციალური პროექტები