იატაკის მოჭიმვა

dghdfg
dghdfg
dghdfg
dghdfg
dghdfg
dghdfg

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შესაძლებელია შემდეგი შედეგების მიღწევა:

 

  -იდელურად სწორი ზედაპირი მეტლახის, პარკეტის, ლინონიუმისა და სხვა სახის იატაკის საფარის ქვეშ.
 - დაგების მაღალი სისწრაფე – ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში შესაძლებელია 200-450 კვ.მ.   ფართის დაგება.

- ხსნარის მომზადება უშუალოდ საამშენებლო მოედანზე (ეზოში) სპეციალური ბეტონმრევი ტუმბოს გამოყენებით და მიწოდება 70-100 მ. სიმაღლეზე.

- ამ ტექნოლოგიის საშუალებით, ქვიშა-ცემენტის ნარევი შეიცავს წყლის მინიმალურ, ცემენტის ჰიდრატაციისათვის აუცილებელ, რაოდენობას, რაც გამორიცხავს ჯდომასა და ბზარების გაჩენას.

 

ტექნოლოგიის აღწერა:

   

- საიზოლაციო ფენის მოწყობა. (პემზა, იზოლონი, პენოპლასტი)

- კედლების პერიმეტრზე, საიზოლიაციო ლენტის დამაგრება.  

- ქვიშა ცემენტის ნარევის მომზადება (ბაზალტის ფიბრისა და პლასტიფიკატორის დამატებით, მოთხოვნის მიხედვით).

 

მასალები:


  • გაცრილი ქვიშა 5მმ მდე ფრაქციით.
  • ცემენტი – პორტლანდცემენტი 400 მარკის
  • პლასტიფიკატორი
  • ბაზალტის ფიბრა

 


 ხსნარის განაწილება:


მოწოდებული ხსნარი გნაწილება ხდება როტაციული ლაზერის საშუალებით წინასწარ მომზადებული ე.წ. მაიაკების მეშვეობით. სისქე საშუალოდ 5სმ.

 

ზედაპირის დამუშავება: 


მოსწორებული ზედაპირი მუშავდება სპეციალური საპრიალებელი მოტორიზებული ხელსაწყოებით.

   ჩვენს მიერ მოჭიმული იატაკების ხარისხის გარანტიას იძლევა გამოცდილი სპეციალისტების გუნდი, რომელთაც კომპანიის დაარსების დღიდან დიდი გამოცდილება შეიძინეს მრავლ საპასუხისმგებლო ობიქტზე მუშაობისას.